ОНЧ-АНД ХХК

Холбоо барих
Утас:
88118911 
Факс:
 
И-мэйл:
nadad_247@yahoo.com 
Хаяг:
Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 100айл БАРИЛГАЧИН дэлгүүр 9-р Павилон 
Уран хөрөө MOD-1982
Цахилгаан зарцуулалт 710/Вт/, Овор хэмжээ 82х2/мм/,
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Танкан зүлгүүр MOD-9410
Овор хэмжээ 100х610/мм/, Цахилгаан зарцуулалт 1350/Вт/,
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Гар дрилл
Цахилгаан зарцуулалт 12/В/, Эргэлт минут 700/эр/мин/,
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Цохилттой дрилл MOD-2838G
Диаметр 38/мм/, Цахилгаан зарцуулалт 1060/Вт/,
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Ховил татагч М1R-SH03-6
Цахилгаан зарцуулалт 400/Вт/
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Презер MOD-3912B
Диаметр 12,7/мм/, Цахилгаан зарцуулалт 1850/Вт/,
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Тастагч MOD-9180
Диаметр 180/мм/, Цахилгаан зарцуулалт 2000/Вт/,
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Тастагч MOD-9916 В
Цахилгаан зарцуулалт 580/Вт/, Диаметр 100/Вт/,
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Тастагч MOD-9913 В
Диаметр 100/мм/, Цахилгаан зарцуулалт 650/Вт/,
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Тастагч MOD-9925Е
Цахилгаан зарцуулалт 1100/Вт/, Диаметр 125/мм/,
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Тастагч MOD-9925
Диаметр 125/мм/, Цахилгаан зарцуулалт 1240/Вт/,
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Ватейрен дрилл
Диаметр 10/мм, Эргэлт минут 700/эр/мин/,
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Цохилттой дрилл MOD-2822 B
Цахилгаан зарцуулалт 520/Вт/, Диаметр 22/мм/,
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Цохилттой ба Цохилтгүй хосолсон дрилл
Цахилгаан зарцуулалт 750/Вт/, Диаметр 26/мм/,
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »

Гар дрилл MOD-6713 ED
Диаметр 13/мм/, Цахилгаан зарцуулалт 650/Вт/,
Үйлдвэрлэсэн улс:     Үйлдвэрлэсэн он: 2013     Байршил: Улаанбаатар
Дэлгэрэнгүй »